دهم تجربی

شکل یک تصویر

در پایه دهم تجربی، دانش‌آموزان با دنیایی از علوم مختلفی مانند فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، ریاضیات و دیگر علوم آشنا می‌شوند. این درس‌ها با هدف ارائه یک آموزش کامل درباره تحقیق، شناخت، بررسی و تفسیر طبیعت برای دانش‌آموزان طراحی شده‌اند. همچنین این دروس به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های علمی و تحقیقاتی لازم برای ادامه تحصیل در رشته‌های علمی و تخصصی را کسب کنند.

یکی از موضوعات مهم در درس فیزیک دهم تجربی

یکی از موضوعات مهم در درس فیزیک دهم تجربی، بررسی قوانین حرکت و نیروها، تبدیل‌های انرژی و مباحث مرتبط با حرکت و جرم است. در این درس، دانش‌آموزان با مفاهیم اصلی فیزیک آشنا شده و با توجه به نظریات و مطالعات موجود، به بررسی مسائل مختلف پرداخته و نتایج آن را تفسیر می‌کنند. همچنین، درس شیمی به بررسی مفاهیم پایه شیمی از جمله اصول کیمیا، ترمودینامیک، اسید و باز، اکسید و کاهش، الکتروشیمی، کربن و مواد آلی و غیره می‌پردازد.

زیست شناسی پایه دهم تجربی

در درس زیست‌شناسی، دانش‌آموزان با مفاهیم پایه زیست‌شناسی آشنا می‌شوند که شامل زیست‌شناسی سلولی، ژنتیک، تنوع زیستی، اکولوژی و محیط زیست و موضوعات مرتبط با آنها می‌باشد. در این درس، دانش‌آموزان مطالعه و آزمایشات مرتبط با زیست‌شناسی را انجام می دهند.‌