دوازدهم انسانی

شکل یک تصویر

پایه دوازدهم انسانی، یکی از مهمترین پایه‌های دوره دبیرستان است که دانش‌آموزان را برای گذراندن آینده‌ی شغلی خود آماده می‌کند. این پایه شامل دروسی همچون زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم سیاسی است. در ادامه به توضیح این دروس و اهمیت آن‌ها برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم انسانی پرداخته خواهد شد.

زبان و ادبیات فارسی پایه دوازدهم انسانی

 این درس شامل مطالعه‌ی آثار ادبی ایرانی به منظور تقویت مهارت‌های خواندن، نوشتن و صحبت کردن در زبان فارسی است. این درس باعث افزایش اطلاعات عمومی و فرهنگی دانش‌آموزان می‌شود و برای آن‌ها ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را شناخته‌تر می‌کند.

علوم اجتماعی پایه دوازدهم انسانی

در این درس، دانش‌آموزان با مفاهیمی همچون جامعه، فرهنگ، تغییر و تحولات اجتماعی آشنا می‌شوند. این درس به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا بیشتر با مشکلات اجتماعی موجود در جامعه آشنا شوند و درک بهتری از وظایف و مسئولیت‌های خود در جامعه پیدا کنند.

پایه دوازدهم انسانی، با توجه به دروس آموزشی آن، دانش‌آموزان را برای ورود به دانشگاه و یا شغل‌هایی که نیاز به دانش انسانی دارند، آماده می‌کند.