پایه یازدهم

شکل یک تصویر

پایه یازدهم یکی از مهمترین پایه های دوره دبیرستان است که دانش‌آموزان در این پایه با درس‌هایی متنوعی مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، ادبیات، تاریخ و جامعه شناسی و … مواجه می‌شوند. در این پایه، دانش‌آموزان به دنبال آماده شدن برای آزمون کنکور نیز هستند که این مهم می‌تواند موجب افزایش رقابت و فشار روی آن‌ها شود.

درس ریاضیات در پایه یازدهم با مباحث پیشرفته تری نسبت به پایه دهم مواجه می‌شود. دانش‌آموزان با موضوعاتی مانند توابع، آمار و احتمال، هندسه تحلیلی و معادلات پیچیده‌تری سر و کار دارند. همچنین، درس فیزیک نیز در این پایه به مباحث پیشرفته‌تری نسبت به پایه دهم می‌پردازد و دانش‌آموزان با مفاهیمی مانند الکتریسیته، مغناطیس، نور و … آشنا می‌شوند.

در دروس انسانی نیز در این پایه، دانش‌آموزان با موضوعاتی مانند تاریخ جهان، فلسفه، جامعه‌شناسی، ادبیات و زبان‌های خارجی بیشتر آشنا می‌شوند. درس زبان انگلیسی در پایه یازدهم نیز با تمرکز بر مهارت‌های چهارگانه‌ی زبانی یعنی خواندن، نوشتن، گفتار و شنیدار و مباحث پیشرفته‌تری نسبت به پایه دهم به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.