یازدهم تجربی

شکل یک تصویر

پایه یازدهم تجربی، یکی از پایه‌های حیاتی در مسیر تحصیلی دانش‌آموزان است که در این پایه دانش آموزان با تخصص‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک آشنا می‌شوند. در این مرحله، دانش آموزان با مفاهیم و اصول علمی در موضوعاتی مانند زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی بیشتر آشنا می‌شوند و توانایی‌های علمی خود را بیشتر می‌کنند.

یکی از موضوعات مهم در پایه یازدهم تجربی، زیست‌شناسی است که شامل مفاهیمی مانند ترکیبات شیمیایی در بدن، سلول و بافت‌های حیاتی، جانوران و گیاهان، اکوسیستم‌ها و بیوتکنولوژی است. این مفاهیم کمک می‌کند تا دانش‌آموزان درک بهتری از جهان زیستی پیدا کنند و بتوانند درباره مسائل پیرامون آنها تفکر کنند.

در پایه یازدهم تجربی، مفاهیم ریاضی و فیزیک نیز بسیار مهم هستند. دانش آموزان در این مرحله با مفاهیم پیشرفته‌ای مانند آمار و احتمال، نظریه اعداد، هندسه تحلیلی، معادلات و مفاهیم فیزیکی مانند مکانیک، الکتریسیته و مغناطیس، نور و امواج صوتی آشنا می‌شوند. این مفاهیم کمک می‌کند تا دانش‌آموزان در دنیای پیچیده‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، به راحتی مسائل را به روش علمی حل کنند.